Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια – Προετοιμασία για αιμοκάθαρση

Η Χρόνια Νεφρική Νόσος (ΧΝΝ) υποδηλώνει βλάβη στα νεφρά και χαρακτηρίζεται από σταδιακή απώλεια της νεφρικής λειτουργίας. Πρόκειται για μια προοδευτική νόσο, η οποία επιδεινώνεται με την πάροδο του χρόνου. Η εκτεταμένη βλάβη των νεφρών οδηγεί στην νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, κατά την οποία η λειτουργία των νεφρών σταματά εντελώς. Οι περισσότεροι ασθενείς που πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα, μέχρι να φτάσουν στο τελικό στάδιο της νόσου.

 

Σημαντικότητα των νεφρών

Η κύρια λειτουργία των νεφρών είναι η απομάκρυνση των αποβλήτων υγρών από το αίμα, μέσω των ούρων. Οι νεφροί εξασφαλίζουν τη διατήρηση της ισορροπίας των χημικών συστατικών στο ανθρώπινο σώμα. Όταν τα νεφρά αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του οργανισμού, γίνεται συσσώρευση επικίνδυνων επιπέδων υγρών, ηλεκτρολυτών και αποβλήτων στο σώμα. Επιπρόσθετα, τα νεφρά παράγουν και απελευθερώνουν σημαντικές ορμόνες και βιταμίνες όπως η ρενίνη που συμβάλει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης αλλά και η βιταμίνη D3 που συμβάλει στον έλεγχο του μεταβολισμού του ασβεστίου.

 

Ποια τα αίτια της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου;

Στις δύο κυριότερες αιτίες εμφάνισης της νεφρικής ανεπάρκειας περιλαμβάνονται ο σακχαρώδης διαβήτης και η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση). Τόσο ο διαβήτης όσο και η υπέρταση, βλάπτουν σοβαρά τη λειτουργία των νεφρών και μπορούν να αποτελέσουν παράγοντα εμφάνισης χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. Επιπλέον, καταστάσεις οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν πρόβλημα στα όργανα των νεφρών αποτελούν η σπειραματονεφρίτιδα, η πολυκυστική νόσος των νεφρών αλλά και οι επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις του ουροποιητικού.

Η μέθοδος της αιμοκάθαρσης ως θεραπεία της ΧΝΝ

Η αιμοκάθαρση αποτελεί μια θεραπευτική διαδικασία η οποία απομακρύνει τις τοξικές ουσίες από τον οργανισμό και υποκαθιστά τη λειτουργία των νεφρών. Κατά την αιμοκάθαρση, το αίμα του ασθενούς περνά μέσα από ένα φίλτρο και αφού καθαριστεί και απομακρυνθούν τα πλεονάζοντα υγρά, επιστρέφει στο σώμα του αιμοκαθαιρόμενου. Η διαδικασία της αιμοκάθαρσης επαναλαμβάνεται 3 φορές την εβδομάδα και έχει διάρκεια περίπου 4 ώρες. Τα επίπεδα καλίου και νατρίου του ασθενή καθορίζουν τόσο τον τρόπο εφαρμογής της αιμοκάθαρσης όσο και το είδος του φίλτρου που θα επιλεχθεί.

Χειρουργικές τεχνικές που προετοιμάζουν για αιμοκάθαρση

Προκειμένου η συσκευή της αιμοκάθαρσης να έχει πρόσβαση στο αίμα των αγγείων, είναι απαραίτητο ο ασθενής να υποβληθεί σε μια μικρή εγχείρηση. Οι χειρουργικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται έχουν ως στόχο τη δημιουργία αγγειακής πρόσβασης. Ο αγγειοχειρουργός μπορεί να κατασκευάσει τις εξής αγγειακές προσπελάσεις:

  • Αρτηριοφλεβική επικοινωνία (Φίστουλα): Κατά την επέμβαση αυτή ο αγγειοχειρουργός συνδέει μια αρτηρία με μια φλέβα, στο άνω άκρο του ασθενούς. Η ένωση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την διάταση και την σκλήρυνση της φλέβας. Με τον τρόπο αυτό η φλέβα μπορεί να συνδεθεί με το μηχάνημα της αιμοκάθαρσης.
  • Τοποθέτηση αγγειακού μοσχεύματος: Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται όταν οι φλέβες του ασθενή είναι πολύ λεπτές και ευαίσθητες. Σε αυτή την περίπτωση, ο χειρουργός τοποθετεί ένα αγγειακό μόσχευμα προκειμένου να ενώσει την αρτηρία με τη φλέβα.

 

Ποια η διαδικασία της επέμβασης;

Πριν από την επέμβαση, ο ιατρός σας θα χαρτογραφήσει τις φλέβες του άκρου που θα χρησιμοποιηθεί για την εγχείρηση. Η εγχείρηση έχει διάρκεια περίπου 1 ώρα και ο ασθενής κατά τη διάρκεια αυτή βρίσκεται σε ελαφριά καταστολή. Όταν ακολουθείται η τεχνική της φίστουλα, αρκεί μια μικρή τομή, ενώ όταν τοποθετείται μόσχευμα απαιτούνται δύο τομές ή και περισσότερες ανάλογα με το πως θα τοποθετηθεί το συνθετικό μόσχευμα. Το μόσχευμα που χρησιμοποιείται είναι τις περισσότερες φορές συνθετικό και σπανιότερα προέρχεται από κάποια φλέβα του ίδιου οργανισμού. Με το τέλος της επέμβασης, χορηγείται στον ασθενή αντιβίωση προκειμένου να αποφευχθεί μια πιθανή λοίμωξη και ο ασθενής παρακολουθείται στενά από τον αγγειοχειρουργό για την αποφυγή πιθανών επιπλοκών όπως η θρόμβωση του μοσχεύματος και η αιμορραγία.

 

Ποια η θεραπεία αντιμετώπισης της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου;

Η θεραπεία της νόσου στοχεύει στον έλεγχο της εξέλιξης της και στη διατήρηση της υγείας του ασθενούς. Κατά το πρώιμο στάδιο της νόσου, η θεραπεία βασίζεται στην αντιμετώπιση των παθήσεων εκείνων που προκαλούν τη νεφρική ανεπάρκεια. Συστήνεται ακόμη η αλλαγή του τρόπου ζωής, όπως για παράδειγμα η μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ. Η χρόνια νεφρική νόσος ενδέχεται να εξελιχθεί σε νεφρική ανεπάρκεια. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η ένταξη του ασθενούς σε πρόγραμμα αιμοκάθαρσης ή η υποβολή του σε μεταμόσχευση νεφρού.