Αγγειοχειρουργική Αντιμετώπιση Διαβητικού Ποδιού

Τι είναι το διαβητικό πόδι ;

Το διαβητικό πόδι είναι μια από τις συχνότερες επιπλοκές που μπορεί να παρουσιαστεί σε ασθενή με σακχαρώδη διαβήτη. Κύριο αίτιο είναι η νευροπάθεια και αγγειοπάθεια ή ο συνδυασμός τους και η εξέλιξη του διαβητικού ποδιού εάν δεν αντιμετωπισθεί μπορεί και να είναι η γάγγραινα με αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του ποδιού.

Γιατί εμφανίζεται το «διαβητικό πόδι» ;

Το διαβητικό πόδι όπως προαναφέρθηκε είναι αποτέλεσμα του σακχαρώδη διαβήτη. Συγκεκριμένα, ο διαβήτης σκληραίνει και στενεύει τα αγγεία που μεταφέρουν το αίμα στο πόδι με αποτέλεσμα να γίνεται μειωμένη αιμάτωση. Η μειωμένη αιμάτωση δυσχεραίνει όχι μόνο την προσπάθεια του οργανισμού να αντιμετωπίσει τις φλεγμονές αλλά μειώνει και την δυνατότητα να τις επουλώσει.

Γάγγραινα και Ακρωτηριασμός

Οι ασθενείς με διαβητικό πόδι σε προχωρημένες καταστάσεις οδηγούνται στην εμφάνιση γάγγραινας η οποία χρήζει ακρωτηριασμού. Ο κύριος λόγος είναι η περιφερική αγγειοπάθεια στους διαβητικούς, που μειώνει το αίμα που φτάνει στα πόδια, καθώς και η διαβητική νευροπάθεια που μειώνει την αίσθηση του πόνου ή γενικότερα των εξωτερικών, δυνητικά τραυματικών, ερεθισμάτων. Ο συνδυασμός παθήσεων στα αγγεία αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα έλκους και φλεγμονής που αν δεν αντιμετωπισθούν σωστά οδηγούν τον ασθενή σε ακρωτηριασμό. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι το 80% των ακρωτηριασμών που γίνονται ανά χρόνο στην Ελλάδα θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν ο ασθενής είχε επισκεφθεί έναν εξειδικευμένο αγγειοχειρουργό.


Τι είναι η περιφερική αγγειοπάθεια ;

Η περιφερική αγγειοπάθεια είναι μια νόσος κατά την οποία υπάρχει απόφραξη ή στένωση των αρτηριών των κάτω άκρων, λόγω ύπαρξης αθηρωματικών βλαβών. Οι αθηρωματικές βλάβες/πλάκες αποτελούνται κυρίως από λίπη που αναπτύσσονται σταδιακά στο εσωτερικό των αρτηριών, εμποδίζοντας την αιματική τους ροή.

Οι κυριότεροι παράγοντες κινδύνου για την εκδήλωση περιφερικής αγγειοπάθειας είναι:

  • το κάπνισμα
  • ο διαβήτης
  • η υπερλιπιδαιμία
  • η υπέρταση
  • η μεγάλη ηλικία

Ενδοαγγειακή Θεραπεία Διαβητικού ποδιού

Η σύγχρονη ενδοαγγειακή τεχνολογία  μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να αποτελέσει εναλλακτική αντιμετώπιση έναντι του κλασικού χειρουργείου στην αντιμετώπιση του διαβητικού ποδιού.

Τα πλεονεκτήματα της ενδοαγγειακής τεχνολογίας είναι :

  • Μειωμένος χρόνος νοσηλείας
  • Μειωμένος μετεγχειρητικός πόνος και νοσηρότητα
  • Απουσία τομών και χειρουργικού τραύματος
  • Γρήγορη επιστροφή του ασθενούς στην καθημερινότητα

Η βελτίωση των δεικτών νοσηρότητας και θνητότητας συγκριτικά με την κλασική χειρουργική.

Τα παραπάνω είναι ιδιαίτερα σημαντικά κριτήρια για τους διαβητικούς ασθενείς, οι οποίοι είναι πολύ επιβαρυμένοι με σοβαρό κίνδυνο επιπλοκών από την καρδιά ή τον εγκέφαλο.