Αιμαγγειώματα

Τα αιμαγγειώματα είναι το σύνολο των πλεοναζόντων αιμοφόρων αγγείων στο δέρμα. Πρόκειται ουσιαστικά για αγγειακές βλάβες που δημιουργούνται εξαιτίας της καλοήθους ανάπτυξης των αιμοφόρων αγγείων. Τις περισσότερες φορές, τα αιμαγγειώματα δεν υπάρχουν κατά τη γέννηση, καθώς αναπτύσσονται κυρίως κατά τις πρώτες εβδομάδες της ζωής του ανθρώπου. Το αιμαγγείωμα μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος, αν και συνηθέστερα εντοπίζεται στο πρόσωπο και αποτελεί έναν από τους πιο συνηθισμένους τύπους αγγειακών όγκων. Αυτή η μη καρκινική ανάπτυξη των αγγείων μπορεί να εμφανιστεί και εσωτερικά, επηρεάζοντας εσωτερικά όργανα όπως: το συκώτι, το γαστρεντερικό σύστημα, τον εγκέφαλο ή και τους πνεύμονες. Παρόμοια κλινική εικόνα με τα αιμαγγειώματα έχουν οι ανωμαλίες των επιφανειακών αγγείων, γι’ αυτό και συχνά συγχέονται. Οι ανωμαλίες αυτές είναι βλάβες στα τοιχώματα των αγγείων, οι οποίες προκαλούν εσφαλμένες αναστομώσεις. Βασικό χαρακτηριστικό των αγγειακών δυσπλασιών είναι η ανώμαλη ανάπτυξη των αιμοφόρων αγγείων. Σε αντίθεση με τα αιμαγγειώματα, οι αγγειακές δυσπλασίες εμφανίζονται τόσο στην παιδική όσο και στην ενήλικη ζωή. Οι αγγειακές δυσπλασίες και ανωμαλίες συναντώνται σπανίως εξού και οι περισσότεροι γιατροί δεν διαθέτουν μεγάλη εμπειρία.

Ποια είδη Αγγειακών Δυσπλασιών υπάρχουν;

Οι αρτηριοφλεβώδεις ανωμαλίες χωρίζονται σε φλεβικές, αρτηριακές και μικτού τύπου.

Φλεβικές δυσπλασίες: Οι φλεβικές δυσπλασίες είναι η συνηθέστερη μορφή αγγειακών δυσπλασιών. Η εμφάνιση τους οφείλεται σε γενετικές μεταλλάξεις που επισυμβαίνουν κατά την εμβρυική ζωή. Αυτού του είδους τα αιμαγγειώματα είναι αγγειακές δυσπλασίες οι οποίες αποτελούνται από μια συλλογή φλεβών και φλεβιδίων. Το αποτέλεσμα αυτής της δυσπλασίας είναι η συνεχής διόγκωση των παθολογικά διευρυμένων φλεβών. Τα φλεβικά αιμαγγειώματα μπορούν να αναπτυχθούν σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος. Ο ασθενής ενδέχεται να παρουσιάσει πρήξιμο, πόνο ή αιμορραγία. Για το λόγο αυτό, τα φλεβικά αιμαγγειώματα θα πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά και να θεραπεύονται όταν προκαλούν παραμορφώσεις ή εμποδίζουν τις ζωτικές λειτουργίες.

Αρτηριακές δυσπλασίες: Πρόκειται για έναν σπάνιο σχηματισμό, καθώς συναντάται μόνο στο 2% των περιπτώσεων, και αποτελείται από τριχοειδή αγγεία, φλέβες και αρτηρίες. Κατά την αρτηριακή δυσπλασία, παρατηρείται η μη επαρκής ανάπτυξη ενός τμήματος της αρτηρίας, με αποτέλεσμα το αίμα να ρέει εντός κάποιας παρακείμενης, υπανάπτυκτης αρτηρίας. Κάτι τέτοιο έχεις ως αποτέλεσμα την συμπίεση και την επιβάρυνση της αρτηρίας και κατ’ επέκταση την εμφάνιση θρόμβωσης ή ανευρύσματος.

Μικτού τύπου δυσπλασίες: Σε αυτού του είδους τις δυσπλασίες παρατηρούνται συνδυαστικά τα χαρακτηριστικά των φλεβικών και αρτηριακών δυσπλασιών.

Πότε απαιτείται η θεραπεία;

Όπως προαναφέρθηκε, τα αιμαγγειώματα είναι καλοήθεις αγγειακές ανωμαλίες, που παρουσιάζονται κατά τη γέννηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, παρατηρείται κυτταρικός πολλαπλασιασμός κατά το πρώτο έτος της ζωής ενώ στη συνέχεια αρχίζει η φάση της υποστροφής. Κατά την περίοδο της υποστροφής το μέγεθος της βλάβης μειώνεται σημαντικά. Συνεπώς, σε αυτή την περίπτωση τα αιμαγγειώματα δεν χρίζουν χειρουργικής ή άλλης θεραπείας. Η θεραπεία είναι απαραίτητη σε περίπτωση που η νόσος δεν υποχωρεί ή σε περίπτωση που το αιμαγγείωμα πιέζει κάποιο σημαντικό όργανο.
Για τα αιμαγγειώματα που εκδηλώνουν παραμορφώσεις ή δυσλειτουργίες του άκρου ή και κίνδυνο αιμορραγίας η αντιμετώπιση είναι μόνο επεμβατική. Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στην κλασική χειρουργική εξαίρεση του αιμαγγειώματος ή οποία όμως σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να είναι αδύνατη.
Επιπροσθέτως η ενδοαγγειακή αντιμετώπιση με τον εμβολισμό των αιμαγγειωμάτων προσφέρει πολλές δυνατότητες αντιμετώπισης ακόμα και στα αιμαγγειώματα σε σπάνιες ανατομικές θέσεις.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει σωστή αξιολόγηση της πάθησης από τον αγγειοχειρουργό και να σχεδιαστεί το κατάλληλο θεραπευτικό πλάνο διάγνωσης και αντιμετώπισης.

Ο Αγγειοχειρουργός Φώτης Μαρκάτης διαθέτει πολυετή εμπειρία στις αρτηριακές και φλεβικές παθήσεις. Ο ιατρός έχει εκπαιδευτεί σε υβριδικές τεχνικές αποκατάστασης πολύπλοκων ανευρυσμάτων καθώς και σε ενδοαγγειακές τεχνικές όλων των παθήσεων των αγγείων.