Στένωση Καρωτίδων

Τι είναι η Στένωση Καρωτίδων;

Στένωση Καρωτίδων είναι η σοβαρή κατάσταση κατά την οποία παρατηρείται στένωση του αυλού των Καρωτίδων αρτηριών συνεπεία της αρτηριοσκλήρυνσης.

Στένωση Καρωτίδων – Αίτια

Η κύρια αιτία της στένωσης των καρωτίδων είναι το κάπνισμα με επακόλουθες:

  • Τον σακχαρώδη διαβήτη
  • Τη δυσλιπιδαιμία
  • Την υπέρταση

Αποτελεί πολύ σοβαρή κατάσταση λόγω της πιθανότητας αποκόλλησης τμήματος της αθηρωματικής πλάκας και δημιουργίας εμβολικού επεισοδίου στον εγκέφαλο, το γνωστό σε όλους μας ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ποια είναι η θεραπεία της Στένωσης Καρωτίδων;

Η στένωση των καρωτίδων ανάλογα με το ποσοστό της στένωσης και τα συμπτώματα του ασθενούς , έχει διαφορετική θεραπεία και αντιμετώπιση.

Μπορεί να είναι είτε συντηρητική, φαρμακευτική αγωγή και παρακολούθηση, είτε επεμβατική στην οποία πλέον υπάρχουν δύο δυνατότητες.

Η κλασσική χειρουργική αντιμετώπιση, στην οποία «καθαρίζεται» η αρτηρία από την αθηρωματική πλάκα και το Stent της καρωτίδας.

Η δεύτερη επιλογή αποτελεί νέα μέθοδο για την αντιμετώπιση της στένωσης της καρωτίδας, η οποία είναι λιγότερο επεμβατική αφού δεν περιλαμβάνει κανονική χειρουργική επέμβαση και αναισθησία και πραγματοποιείται με παρακέντηση της μηριαιας αρτηριάς και τοποθέτηση ενός νάρθηκα (STENT) στο σημείο της στένωσης της αρτηρίας στόχου.

Είναι μία τεχνική που μειώνει το μετεγχειρητικό χρόνο νοσηλείας και τις επιπλοκές από την χειρουργική αντιμετώπιση.

Παρολ’ αυτά η ενδαγγειακή, μέθοδος αποκατάστασης δεν εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις ασθενών αφού υπάρχουν ανατομικά και άλλα κριτήρια που μπορεί να καταστήσουν αδύνατη την εφαρμογή της.

Στένωση Καρωτίδων Στένωση Καρωτίδων