Αγγειακές Προσπελάσεις και Αιμοκάθαρση

Ο κάθε άνθρωπος έχει δύο νεφρούς, οι οποίοι λειτουργικά χρησιμεύουν ως «φίλτρα» του οργανισμού.

Τι είναι η Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια (ΧΝΑ) ;

Οι παθήσεις των νεφρών είναι πολλές επηρεάζοντας την ικανότητα τους να απομακρύνουν τις τοξίνες από τον οργανισμό. Η εξέλιξη της ΧΝΑ είναι αργή και προοδευτική. Σε ορισμένες περιπτώσεις που η εξέλιξη είναι ταχεία χαρακτηρίζεται ως οξεία νεφρική ανεπάρκεια. Για την οξεία νεφρική ανεπάρκεια η θεραπεία αποτελεί επείγουσα αναγκαιότητα. Σε γενικά πλαίσια όμως η νεφρική ανεπάρκεια ανακάμπτει.

Παράγοντες κινδύνου της ΧΝΑ

Σημαντικός παράγοντας κινδύνου είναι ο σακχαρώδης διαβήτης. Ο σακχαρώδης διαβήτης καταστρέφει τα νεφρικά «φίλτρα» προκαλώντας νεφρική ανεπάρκεια.

Επίσης, το κάπνισμα προκαλεί βλάβες στα αγγεία των νεφρών, επιδεινώνοντας έτσι τις επιπλοκές του σακχάρου.

Ορισμένα φάρμακα τα οποία περιέχουν βαρέα μέταλλα και τοξικές ουσίες επιβαρύνουν την καλή λειτουργία των νεφρών.

Η αυξημένη αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένας ακόμη παράγοντας, που πρέπει να αναφερθεί.

Τι είναι η αιμοκάθαρση;

Οι ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια συνήθως δεν εμφανίζουν σοβαρά συμπτώματα μέχρι η νεφρική λειτουργία να μειωθεί στο 10-15% της συνολικής λειτουργίας .Μέχρι το στάδιο αυτό η αντιρρόπηση είναι ικανή να διατηρήσει τις βασικές ανάγκες του οργανισμού.

Στην αιμοκάθαρση χρησιμοποιείται το αίμα του ασθενούς και ένα φίλτρο καθώς και ειδικό διάλυμα υγρών μέσω του οποίου αποβάλλονται οι άχρηστες ουσίες που συσσωρεύονται στο σώμα και προσλαμβάνονται χρήσιμα συστατικά. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα κλειστό κύκλωμα το οποίο κινείται μέσω του μηχανήματος αιμοκάθαρσης.

Για να επιτευχθεί η καλή ροή αίματος δημιουργείται μία αρτηριοφλεβική επικοινωνία (φίστουλα) μεταξύ αρτηρίας και φλέβας του ασθενούς από τον αγγειοχειρουργό.

Η αιμοκάθαρση λαμβάνει χώρα συνήθως 3 φορές την εβδομάδα σε ειδικά κέντρα που ονομάζονται μονάδες τεχνητού νεφρού.

Αγγειακές Προσπελάσεις

Η αιμοκάθαρση όπως περιγράφεται παραπάνω, προϋποθέτει την κατάλληλη προετοιμασία των φλεβών και αρτηριών του σώματος μέσω των αγγειακών προσπελάσεων. Οι πολλαπλές και συχνές παρακεντήσεις που συμβαίνουν, δημιουργούν την ανάγκη εφαρμογής χειρουργικών τεχνικών από έμπειρο αγγειοχειρουργό.

Η πιο διαδεδομένη μέθοδος αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας είναι η φίστουλα.  Με αυτή την μέθοδο συντελείται ένωση μίας αρτηρία και μίας φλέβας σε κάποιο κοινό τους σημείο με ράμματα. Τελικός στόχος είναι η φλέβα να μεγαλώσει σημαντικά και να ωριμάσει για  να μπορεί να «αντέξει» τις πολλαπλές παρακεντήσεις.

Η χειρουργική επέμβαση για την δημιουργία της φίστουλας γίνεται με τοπική αναισθησία και υπεύθυνος είναι ο αγγειοχειρουργός. Απαραίτητη είναι η εξέταση και χαρτογράφηση των φλεβών σας με υπερηχογράφημα triplex.

Η εφαρμογή  της φίστουλας παρουσιάζει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

  • Παρασκευάζεται εύκολα
  • Έχει μεγάλη διάρκεια ζωής εάν γίνει από έμπειρο αγγειοχειορυργό
  • Έχει μικρότερα ποσοστά ανάπτυξης λοιμώξεων

Συνθετικό Μόσχευμα

Στην περίπτωση που τα αγγεία κάποιου ασθενή είναι μικρά ή παρουσιάζουν κάποια σοβαρή παθολογία με αποτέλεσμα να μην μπορεί να δημιουργηθεί η φίστουλα τότε επικοινωνία, χρησιμοποιείται εναλλακτική μέθοδος. Η εναλλακτική μέθοδος είναι το συνθετικό μόσχευμα. Το συνθετικό μόσχευμα είναι ένα τμήμα με τη μορφή σωλήνα από ειδικό  υλικό, το οποίο θα ενώσει την αρτηρία με μία φλέβα. Το συνθετικό μόσχευμα εν συνεχεία μπορεί να παρακεντηθεί για να ολοκληρωθεί η διαδικασία  αιμοκάθαρσης.

Οι αγγειακές προσπελάσεις στους νεφροπαθείς αποτελούν ιδιαίτερα σοβαρές πράξεις γιατί μέσω αυτών οι ασθενείς διατηρούνται στην ζωή. Είναι επομένως πολύ σημαντική η εκτέλεσή τους από έμπειρο αγγειοχειρουργό.