Ανεύρυσμα Θωρακικής Αορτής

Τί είναι το Ανεύρυσμα Θωρακικής Αορτής;

Ο όρος Ανεύρυσμα θωρακικής αορτής αναφέρεται στην τοπική διάταση της αορτής, με πιθανό ενδεχόμενο την καταστροφική ρήξη ή τον διαχωρισμό των τοιχωμάτων της. Προκειμένου να χαρακτηριστεί ως ανεύρυσμα, η διόγκωση αυτή πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 50% της κανονικής διαμέτρου. Η διάταση προέρχεται από την πίεση που δέχεται το αγγείο από το αίμα. Η ρήξη του ανευρύσματος προκαλεί εσωτερική αιμορραγία και οδηγεί σε ακαριαίο θάνατο ή σε σημαντικές βλάβες. Η θωρακική αορτή είναι το τμήμα της αορτής που βρίσκεται πάνω από το διάφραγμα και διαχωρίζει την κοιλιά από την θωρακική κοιλότητα.

Ποια η αιτιολογία του Ανευρύσματος Θωρακικής Αορτής;

Το ανεύρυσμα θωρακικής αορτής οφείλεται σε δομικές αλλοιώσεις του μέσου χιτώνα του αγγείου. Αν και η ακριβής αιτιολογία του ανευρύσματος παραμένει άγνωστη, στους παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνονται:
• Οι γονιδιακοί – κληρονομικοί παράγοντες
• Η ηλικία> 60 ετών
• Τα αυτοάνοσα νοσήματα όπως νόσος Behçet ή Takayasu
• Η υψηλή αρτηριακή πίεση
• Το κάπνισμα
• Τα γενετικά σύνδρομα του συνδετικού ιστού
• Οι λοιμώξεις (ιοί, μικρόβια)
• Η αθηροσκλήρυνση

Ανεύρυσμα Θωρακικής Αορτής: Συμπτώματα

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα ανευρύσματα της θωρακικής αορτής δεν συνδέονται με κάποιο σύμπτωμα γι’ αυτό και η διάγνωση τους είναι τυχαία. Το ανεύρυσμα μπορεί να εντοπισθεί από τα συμπτώματα της πάθησης που το προκαλεί ή κατά της διάρκεια διαγνωστικών εξετάσεων. Σε ασθενείς που το ανεύρυσμα έχει μεγαλώσει πολύ παρατηρείται πόνος στο στήθος, βήχας αλλά και δύσπνοια. Σε περίπτωση που επέλθει ρήξη του ανευρύσματος, ο ασθενής βιώνει συμπτώματα παρόμοια με αυτά του εγκεφαλικού επεισοδίου δηλαδή έντονο πόνο στο στήθος, την πλάτη ή το λαιμό και χαμηλή πίεση.

Αντιμετώπιση του Ανευρύσματος Θωρακικής Αορτής

Συντηρητική αντιμετώπιση

Η συντηρητική αντιμετώπιση επιλέγεται για μικρού μεγέθους ανευρύσματα, που αναπτύσσονται αργά. Σε αυτή την περίπτωση ο ασθενής πρέπει να παρακολουθείται στενά από τον αγγειοχειρουργό και να υποβάλλεται σε επανέλεγχο ανά 3-6 μήνες. Η διατήρηση μιας καλής συνολικής υγείας και η παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση του ανευρύσματος.

Χειρουργική αντιμετώπιση

Όταν το ανεύρυσμα θωρακικής αορτής έχει διάμετρο μεγαλύτερη των 5 εκατοστών ή όταν αυτό προκαλεί συμπτώματα, τότε η χειρουργική θεραπεία είναι απαραίτητη. Η χειρουργική θεραπεία διακρίνεται στην ανοιχτή αποκατάσταση ανευρύσματος και στην ενδοαγγειακή αποκατάσταση. Κατά την ανοιχτή επέμβαση, ο αγγειοχειρουργός, μέσω μιας τομής στον θώρακα, αντικαθιστά την αορτή με ένα μόσχευμα. Η ενδοαγγειακή μέθοδος αποτελεί μια ελάχιστα παρεμβατική μέθοδο κατά την οποία εμφυτεύεται ένα stent, αποκαθιστώντας έτσι την φυσιολογική ροή του αίματος στο αγγείο. Η ενδοαγγειακή μέθοδος υπερτερεί της κλασσικής καθώς αποφεύγεται η τομή και επιταχύνεται η ανάρρωση του ασθενή.

Ο Αγγειοχειρουργός Φώτης Μαρκάτης έχει διεκπεραιώσει με μεγάλη επιτυχία πολλές επεμβάσεις αντιμετώπισης ανευρύσματος θωρακικής αορτής. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στον Δρ. Μαρκάτη για μια εξατομικευμένη θεραπεία.