Ενδοαγγειακή Αποκατάσταση Ανευρύσματος

Τι είναι το Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής (ΑΚΑ);

Το Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής (ΑΚΑ) είναι μία πολύ σοβαρή πάθηση της αγγειοχειρουργικής που συνίσταται σε διάταση της κοιλιακής αορτής λόγω διαταραχής της δομής και των συστατικών του τοιχώματος της.

Το αποτέλεσμα αυτού του εκφυλισμού είναι η σταδιακή διόγκωση και αύξηση της διαμέτρου της κοιλιακής αορτής, η οποία έχει σαν συνέπεια την εξασθένηση και λέπτυνση του τοιχώματος της.

Επιπλοκή αυτής της κατάστασης είναι η ρήξη του τοιχώματος έχει ως αποτέλεσμα την αθρόα εσωτερική αιμορραγία, η οποία αν δεν αντιμετωπισθεί έχει μοιραία κατάληξη για τον ασθενή.

Ποια είναι η λειτουργία της αορτής ;

Ανατομικά, η αορτή είναι το μεγαλύτερο αγγείο το οποίο ξεκινά από την καρδιά διασχίζει το θώρακα, την κοιλιά και διχάζεται στη λεκάνη. Βασική λειτουργία της αορτής είναι η κυκλοφορία του αίματος σε όλο το σώμα.

Ποια τα συμπτώματα του ανευρύσματος κοιλιακής αορτής  ;

Το ανεύρυσμα κοιλιακης αορτής είναι ασυμπτωματικό. Ωστόσο ορισμένοι ασθενείς εμφανίζουν συμπτώματα όπως του πόνου στην οσφύ ή στο θώρακα, το οποίο συνεπάγεται με ρήξη του ανευρύσματος

Λόγω των παραπάνω είναι εξαιρετικά σημαντικός ο προληπτικός έλεγχος με υπερηχογράφημα κοιλιακής αορτής. Ιδιαίτερα σε άνδρες προχωρημένης

ηλικίας (άνω των 50), με ιστορικό καπνίσματος ή οικογενειακή προδιάθεση.

Ποια η θεραπεία για το ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής ;

Η θεραπεία για το ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής είναι χειρουργική, ειδικά όταν το ανεύρυσμα αυξηθεί σημαντικά σε μέγεθος, αλλά και ανάλογα με το ρυθμό της αύξησης του.

Το ΑΚΑ αντιμετωπίζεται με την κλασική χειρουργική αντιμετώπιση που εφαρμόζεται από τη δεκαετία του ’50, είτε με πιο σύγχρονες ενδοαγγειακές μεθόδους που πρώτο- εφαρμόστηκαν το 1992, όπως η Ενδοαγγειακή  Αποκατάσταση του Ανευρύσματος (EVAR).

Στην περίπτωση της κλασικής χειρουργικής ανοίγεται το ανεύρυσμα και στη θέση του τοποθετείται συνθετικό μόσχευμα σε υγιές τμήμα της κοιλιακής αορτής.

Πλεονεκτήματα Ενδοαγγειακής Αποκατάστασης Ανευρύσματος (EVAR).

Η ενδοαγγειακή αποκατάσταση ανευρύσματος πλεονεκτεί της κλασικής χειρουργικής μιας και σ αυτή τη περίπτωση δεν ανοίγεται η κοιλιά του ασθενούς, το συνθετικό μόσχευμα τοποθετείται από τις μηριαίες αρτηρίες, το οποίο διανοίγεται μέσα από την αορτή, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του ανευρύσματος από την κυκλοφορία του αίματος. Το μόσχευμα τοποθετείται από την βουβωνική χώρα από δύο μικρές τομές εν αντιθέσει με την κλασική ανοικτή μέθοδο κατά την οποία γίνεται μεγάλη τομή στην κοιλιά.

Επιγραμματικά τα πλεονεκτήματα είναι :

  • Μειωμένος χρόνος νοσηλείας
  • Μειωμένος μετεγχειρητικός πόνος και νοσηρότητα
  • Μικρές τομές
  • Αποφυγή αορτικού αποκλεισμού
  • Γρήγορη κινητοποίηση ασθενούς
  • Η βελτίωση των δεικτών νοσηρότητας και θνητότητας συγκριτικά με την κλασική χειρουργική

Επιπροσθέτως πολύ σημαντικό είναι ό,τι με βάση τα παραπάνω πλεονεκτήματα υπάρχει η δυνατότητα αντιμετώπισης ασθενών υψηλού διεγχειρητικού κινδύνου λόγω πολλαπλών νοσημάτων.

Γενικότερα,  η ενδοαγγειακή θεραπεία θεωρείται πολύ μικρότερης βαρύτητας επέμβαση από τη κλασική χειρουργική αντικατάσταση του ανευρύσματος και οι ασθενείς στο τέλος του πρώτου μήνα αισθάνονται πιο ικανοποιημένοι συγκριτικά με τους ασθενείς που χειρουργούνται.

Οι  επιπλοκές στην ενδοαγγειακή αντιμετώπιση κυμαίνονται 15% και ο κίνδυνος θανάτου κατά την επέμβαση είναι μικρότερος από 1,5%, δηλαδή 3 φορές μικρότερος από το ποσοστό θανάτου με το ανοικτό χειρουργείο (περίπου 3%).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ενδοαγγειακή αποκατάσταση του ανευρύσματος έχει κάποιους περιορισμούς, αφού δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα ανευρύσματα για λόγους ανατομίας του ίδιου του ανευρύσματος.