Ανοικτή Αποκατάσταση Ανευρύσματος

Τι είναι το Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής (ΑΚΑ);

Η αορτή είναι η κυριότερη αρτηρία, η οποία εκφυόμενη από την καρδία, διοχετεύει τον οργανισμό με αίμα. Ο ιατρικός όρος Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής (ΑΚΑ) αναφέρεται στην διάταση και στην διόγκωση της κοιλιακής αορτής ως αποτέλεσμα της διαταραχής της δομής και των συστατικών της. Πρόκειται για μια από τις σοβαρότερες παθήσεις της αγγειοχειρουργικής. Αν δεν αντιμετωπιστεί, έχει ως αποτέλεσμα την ρήξη του τοιχώματος της αορτής και κατ’ επέκταση την αθρόα εσωτερική αιμορραγία, η οποία μπορεί να αποβεί μοιραία για τον ασθενή. Γίνεται κατανοητό πως η αντιμετώπιση του ΑΚΑ την στιγμή που το ανεύρυσμα αυξηθεί σημαντικά κρίνεται αναγκαία.

 

Ποια είναι τα συμπτώματα του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής (ΑΚΑ);

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, το Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής που δεν έχει υποστεί ρήξη του τοιχώματος του, δεν έχει ιδιαίτερα συμπτώματα και κατ’ επέκταση είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστεί. Η συγκεκριμένη πάθηση θεωρείται ασυμπτωματική μέχρις ότου να εντοπιστεί. Οι ασθενείς που βιώνουν την ρήξη του ΑΚΑ αναφέρουν:

  • Έντονο και ξαφνικό πόνο στην κοιλιακή χώρα
  • Πόνο στην πλάτη
  • Αυξημένους παλμούς – Ταχυκαρδία
  • Τάσεις λιποθυμίας
  • Ναυτία
  • Συγκοπτικό επεισόδιο

 Πώς γίνεται η διάγνωση του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής (ΑΚΑ);

Καθώς πρόκειται για μια ασυμπτωματική ασθένεια, τις περισσότερες φορές ο εντοπισμός της είναι τυχαίος. Οι διαγνωστικές εξετάσεις μέσω των οποίων το ΑΚΑ γίνεται αντιληπτό είναι οι εξής:

  • Αξονική τομογραφία
  • Υπερηχογράφημα στην κοιλιακή χώρα
  • Μαγνητική τομογραφία άνω και κάτω κοιλία

Ποια είναι η θεραπεία του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής (ΑΚΑ);

Τα ανευρύσματα που είναι μεγαλύτερα από 5 εκατοστά χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης. Υπάρχουν 2 μέθοδοι αντιμετώπισης του ΑΚΑ: Η κλασσική Ανοιχτή Αποκατάσταση Ανευρύσματος και η Ενδοαγγειακή Αποκατάσταση Ανευρύσματος. Σε κάθε περίπτωση, σκοπός της θεραπείας είναι, μέσω της αποκατάστασης του , να αποφευχθεί η ρήξη αυτού. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου εξαρτάται από τα ανατομικά χαρακτηριστικά του ανευρύσματος, την κλινική εικόνα και την ηλικία του ασθενή καθώς και την προτίμηση του ασθενούς μετά από λεπτομερή ενημέρωση.

 

Ανοιχτή Αποκατάσταση ΑΚΑ: Πότε επιλέγεται;

Η Ανοιχτή Αποκατάσταση Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής επιλέγεται ως θεραπεία, έναντι της ενδοαγγειακής, σε ασθενείς με πολύ μεγάλο ανεύρυσμα ή με ανεύρυσμα που έχει ήδη ραγεί. Ακόμη, επιλέγεται σε περιπτώσεις που η ενδοαγγειακή αποκατάσταση δεν είναι εφικτή, δηλαδή όταν δεν πληρούνται συγκεκριμένες ανατομικές προϋποθέσεις. Έτσι, ο ιατρός είναι πιθανό να επιλέξει την συγκεκριμένη μέθοδο σε ασθενείς όπου παρατηρείται απότομη αύξηση της διαμέτρου του ανευρύσματος. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, η ανατομία του ίδιου του ανευρύσματος είναι τέτοια που δεν επιτρέπει την τοποθέτηση ενός ενδοαγγειακού μοσχεύματος. Τότε, η ανοιχτή εγχείρηση είναι η μόνη λύση. Τέλος, ο ειδικός αγγειοχειρουργός ενδέχεται να επιλέξει την συγκεκριμένη μέθοδο, με βάση την ηλικία και το ιστορικό του ασθενή. Πιο συγκεκριμένα, η ανοιχτή αποκατάσταση ενδείκνυται σε νέους ασθενείς και σε ασθενείς χαμηλού διεγχειρητικού κινδύνου.

Γενικότερα, η κλασσική χειρουργική αντικατάσταση του ανευρύσματος, θεωρείται μεγάλης βαρύτητας επέμβαση και απαιτείται ο ασθενής να παραμείνει στο νοσοκομείο για μια εβδομάδα τουλάχιστον.

Ο αγγειοχειρουργός Φώτης Μαρκάτης διαθέτει πολυετή εμπειρία στις σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές στον τομέα της Αγγειοχειρουργικής. Ο ιατρός ειδικεύθηκε στην A πανεπιστημιακή χειρουργική κλινική του Λαικού ωοσοκομείου και μετεκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστήμιο της Μασσαλίας στη Γαλλία στο Nοσοκομείο Saint- Joseph, στην κλινική Θώρακος- Καρδιάς και Μεγάλων αγγείων.